Vol061情趣SM制服三点式内衣喷血诱惑写真43P王雨纯花漾

Vol061情趣SM制服三点式内衣喷血诱惑写真43P王雨纯花漾

必泥上条所云以辨证,得毋误乎?此条举外感而言,而内伤之致此者可例矣。

如有热者属实,不宜用此。 热得湿而后壅肿成痈,则肺痈多为湿热,故时吐浊。

 《经》谓∶卫气昼行于阳,夜行于阴,阴主夜、卧。脓血稠粘,数至圊而不能便者为实,不及拈衣而即泄出者为虚。

女子亦然,以七为数。夫酒者,清烈之物,不随浊秽下行,惟喜渗入者也。

故善治痰者,不治痰而治气,气顺则一身之津液亦随气而顺矣。外用萆麻子五钱,大枣十五枚,捣成泥,涂绵纸上,箸卷成筒,去箸,纳鼻中,良久下涕,痛止。

在皮毛者属肺热,申酉尤甚。欲药之,为高年气弱不任。

Leave a Reply