VOL069嫩模私房脱运动服露花色内衣秀完美身材诱惑51P圆圆Daphne瑞丝馆

VOL069嫩模私房脱运动服露花色内衣秀完美身材诱惑51P圆圆Daphne瑞丝馆

其气虚者,阳气内弱,心中空虚而为悸。痰多,加栝蒌仁、贝母。

古云,两感虽为死证,犹有可救之理,及用药先后,寒热之剂。 生地黄黄连汤,血药也,自内而之外者用之。

吾老矣,伤寒专科,实得仲景先师厥旨,虽无万全之功,十中可生八九。头痛,脉浮紧,无汗恶寒,可发汗。

杂病亦然。亦有错治诸温而成此证者。

此与合病不相类。 吾老矣,伤寒专科,实得仲景先师厥旨,虽无万全之功,十中可生八九。

为良法。寒湿项强,则成,见本条,临病太阳病,项强,无汗恶风,为表实,葛根汤;项背强,发热,汗出恶风,为表虚,桂枝加葛根。

Leave a Reply